Om oss

DSMG är en informellt organiserad ideell organisation (NGO) som är partipolitiskt obunden. DSMG är helt obunden från olika intressegrupper och har mellan 2012 och 2021 arbetat helt utan finansiellt stöd. DSMG består huvudsakligen av en grupp ingenjörer, hållbarhetsforskare och ekonomer från olika discipliner, som kommer från Sverige och Danmark. 2021 består DSMG av 7 ledamöter som styr gruppens arbete. Sedan 2012 utgör denna grupp tillsammans den största samlade expertisen i Skandinavien på området magnettåg. DSMG har även ett aktivt samarbete med ”The International Maglev Board” som har sitt ursprung i Tyskland.

DSMG har publicerat flera interna PM som beskriver magnettågsteknik samt en debattbok ”Modernisera Sverige” (Wigblad, mars 2018). Grundarna till DSMG startade en facebook-grupp Magnettåg i Skandinavien | Grupper | Facebook som har varit aktiv i flera år. Där rapporteras om aktuella händelser i världen som har koppling till magnettåg. Facebook-gruppen har mer än 800 medlemmar.

Det finns också två mindre grupper på facebook vars avsikt är att bereda och bearbeta olika former av utspel. Där kan man bli medlem genom att visa upp en hög offentlig aktivitet till förmån för magnettåg.

DSMG har också som policy att basera alla värderingar och bedömningar på så säkra fakta som möjligt. DSMG pläderar för teknikneutrala utredningar där alla teknikalternativ jämförs, vilket innebär att även olika magnettågsalternativ inkluderas.

Genom åren har DSMG haft möten med ansvariga ministrar och regeringsföreträdare i Norge, Danmark, Finland och Sverige. I Sverige har DSMG organiserat expertmöten med Trafikverket och Sverigeförhandlingen upprepade gånger med ungefär ett års mellanrum.

DSMG har också haft flera möten med olika privata företag och deltagit aktivt i debatten om snabba transporter främst i Sverige. DSMG bevakar också och värderar den internationella teknikutvecklingen inom olika former av magnettågsteknik. Det är ett händelserikt teknikområde som står inför sitt genombrott internationellt.