Den Skandinaviska Magnettågs Gruppen

Vi förändrar sättet vi färdas

Om DSMG

DSMG är en informellt organiserad ideell organisation (NGO) som är partipolitiskt obunden. DSMG är helt obunden från olika intressegrupper och har mellan 2012 och 2021 arbetat helt utan finansiellt stöd. DSMG består huvudsakligen av en grupp ingenjörer, hållbarhetsforskare och ekonomer från olika discipliner, som kommer från Sverige och Danmark. 2021 består DSMG av 7 ledamöter som styr gruppens arbete. Sedan 2012 utgör denna grupp tillsammans den största samlade expertisen i Skandinavien på området magnettåg. DSMG har även ett aktivt samarbete med ”The International Maglev Board” som har sitt ursprung i Tyskland.

Nyheter

Senaste om Maglev

Årsmöte DSMG 7 mars 19.30

Zoom Meeting: https://his-se.zoom.us/j/66006004586?pwd=M0c0RXJZQmN1TnJGSk9FZnVmYm1wQT09 Underlag till årsmötet kan erhållas av rune.wigblad@his.se DMGs årsmötespunkter 2024: 1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).Beslutsförslag: Alla närvarande

Läs mer   

Mattias Svederberg

Ingenjör

Rune Wigblad

Professor