Om du vill stödja DSMG (Den Skandinaviska MagnettågGruppen) och/eller bli medlem – betala in medlemsavgift en och om möjligt en donation. Medlemsavgiften är 300 Sek eller 30 Euro. Medlemsavgiften ska betalas in till Bankgiro 5821-3687.

För betalningar till Sverige från utlandet är Swift:  HANDSESS och IBAN / Elektroniskt format SE1660000000000606138. Ange namn, medl avg. och mailadress på transaktionen.