Politiker slarvar med fakta om ny tågteknik

Krönika SA 2022-08-25

En talesperson för Trafikverkets strategiska planering uppgav nyligen till mig att om vi samarbetar med något större byggföretag avseende Magnetbanor så skulle Trafikverket kunna göra en alternativ marknadsanalys. Det låter ju positivt kan man tycka.

Men, ett av våra största byggföretag, Skanska, har nyligen lämnat in en rapport till Trafikverket samt att många politiker därför förordar höghastighetståg på så kallade landbroar. För en sådan konstruktion går det åt oerhört mycket betong. Skanska vill ju gärna bygga med mycket betong eftersom det lönar sig. Magnettåg ger troligen ca 60-70% mindre betong i konstruktionen. Hur övertygar man nu ett större byggföretag om att en magnetbana är bättre eftersom den kräver mycket mindre betong?

Trafikverket är välkomna att föreslå oss kontakter med ett sådant ”ideellt” byggföretag.

Den 23 augusti 2022 visade jag i Ny Teknik att våra topp-politiker också är hårt utsatta för lobbyverksamhet från Skanska och därför slarvar med teknikfrågan. Att de skulle träffa ideella föreningar för att få sakligt underlag ingår inte. 

Differnce betwen the two landbridges
A comparison between bridge constructions for LRV (Light Rail Vehicle) train on the left and maglev train track on the right. (Source: KIMM, South Korea.)

I mars 2022 bildades en förening dsmg.se (Den Skandinaviska Magnettågsgruppen) baserad på mer än sex års verksamhet på sociala medier, eftersom tidigare verksamhet inte gav resultat. Lobbyorganisationer utgår alltid från existerande strukturer. När det gäller genombrottsteknik som utvecklas i andra länder, finns det inga naturliga lobbygrupper inom Sverige. Sverige behöver därför en bevakning av ny teknisk utveckling som är opartisk och klimatneutral. Hela världen försöker idag skapa genombrott för att förbättra klimatet, till exempel magnettåg som har ett lågt klimatavtryck. Sverige behöver en teknikvärderingsinstitution som kan förse oss med fakta om tänkbara genombrottstekniker, på samma sätt som SCB idag förser oss med statistikunderlag. En indikation på styrkan i den internationella utvecklingen av magnettåg är fakta om de 18 nya typer av magnettågsvagnar som har producerats i världen de senaste tre åren, främst i Kina

(Kenji Eiler, The International Maglev Board, 2022-04-08).

 

Mina sex års debatterande om magnettåg visar att Trafikverkets strategiska planeringsavdelning inte ger oss några seriösa underlag. Därför blir det istället för ny teknik ett höghastighetståg, som när det är färdigbyggt kommer att vara föråldrat och då framstår som ett friluftsmuseum.

 

Rune Wigblad

Professor i Företagsekonomi, Strömstad akademi

Ordf. dsmg.se