Maglevboard till Sverige 2024!!!

Internationella konferenser ger alltid en stor kunskapsinjektion och så var det också med den Internationella Maglev-konferensen 2022. Ett exempel är hur en presentation av turisttåget i Fenghuan (låghastighetståg) i Kina visar hur man har designat tågvagnen med lägre liggande fönster, så att passagerare kan titta ner på den antika staden.

År 2024 kommer konferensen till Sverige och då skapas en unik möjlighet att på plats uppnå fördjupade kunskaper om den internationella utvecklingen om magnettåg. Konferensen ger ett vetenskapligt djup och täcker hela världen.